Castingsport

Du är här: Hem / Förbundet / Barn och ungdom / Projektbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Som medlem hos oss kan du och din förening ansöka om projektbidrag som utvecklar din förenings barn och ungdomsverksamhet.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott med ansökan via RF.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Sökbara områden 

Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:

  • Uppstart och rekrytering
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Utbildning via förbundet

Läs mer om sökbara områden och hur du ansöker här.

Castingförbundet tipsar om vad du kan söka för inom angivna områden.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer som ert förbund har tagit fram, eller utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening för att uppnå målbilden.

Köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).

– Köp in föreningsväskan till din förening och få tillgång till flera filmer där du inspireras till nya lekar och aktiviteter för barn. I föreningsväskan finns kastspelet ”Pluggdammen” som är ett nytt och roligt sätt att träna kast med spö. 

 

Utbildning via förbundet

Tränar och ledarutbildning, i att leda aktiviteter i kast med spö för barn och unga.​

Vi kallar utbildning för 10 punktsprogrammet som bygger på 10 träningstillfällen där barn och unga får testa på olika typer av kastspön och flugspön. Utbildningen innehåller ledarpedagogik, grenbeskrivningar, banläggning, lekar i kast med spö, lekar för att skapa sammanhållning och delaktighet, LOK-stöds rapportering och materialkunskap. 

Målet med utbildningen är att utbilda tränare och ledare som ska starta upp aktiviteter för barn och unga i sin förening. 

Syftet för föreningen är att komma i gång med återkommande aktiviteter för barn och unga som inspirerar och motiverar till att man vill komma tillbaka igen, igen och igen. Genom 10 punktsprogrammet blir tröskeln lägre för föreningen att börja lägga in LOK stödaktiviteter. 

Utbildningen finns tillgänglig via vår utbildningsportal och kommer att marknadsföras som en digital utbildning. 

Kostnad för förening: 1700 kronor.

I priser ingår förutom fri tillgång till (obegränsat antal personer kan logga in) till 10-punktsprogrammet i utbildningsportalen, ett startkit i form av tre haspelspön, ett mini flugspö, tio kastpluggar, fem flugor och en mindre arenbergsduk (kastmål). 

Återstartsstöd 2021- Nu kastar vi Sverige i rörelse!

Riksidrottsförbundet har under 2021 beviljats 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att ”mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet”.

Av dessa pengar ska minst 420 miljoner kronor (mkr) avsättas för att underlätta uppstart av verksamhet. Riksidrottsstyrelsen (RS) har vid två tillfällen fattat övergripande bidragsbeslut avseende återstartsstöd. Dels vid sitt möte 23 juni då 220 mkr fördelades till samtliga RF:s 72 medlemsförbund (SF), dels 1 december då ytterligare 400 mkr beslutades att användas.

Läs mer om återstartsstödet här. 

Castingförbundets projektbidrag

Castingförbundet vill stötta och bistå er barn och ungdomsverksamhet, det kan handla om att rekrytera nya medlemmar, behålla medlemmar eller utveckla verksamheten så att föreningen på ett hållbart sätt kan jobba med barn och ungdomsverksamhet. Det kan handla om

  • Ledarutbildning
  • Instruktörsutbildning
  • Familjedagar
  • Inköp av kastutrustning
  • Tävlingssatsning
  • Arrangera kast med spö läger
  • Värdskapsutbildning, Konsten att få människor att känna sig välkomna

Detta är ett urval av saker som du och din förening kan söka för.

Vi hjälper alltid till med att inspirera och vägleda dig, du kanske vill göra något men är osäkra på hur du börjar, hur du ska tänka och vad du vill satsa på. Välkommen att kontakta oss för att bolla lite tankar.

Hur ansöker jag?

Skicka ett mejl till casting@casting.rf.se där du berättar om vad du vill göra, vilka mål du har med aktiviteten, vilken målgrupp riktar sig aktiviteten till samt en kort beskrivande budget för aktiviteten. Vi återkopplar till dig så snart vi läst ansökan. Vi tar kontakt med alla som ansöker för att se hur Castingförbundet förutom ekonomiskt kan bidra till aktiviteten och hållbarhetsarbetet i föreningen.

Vårt mål med att erbjuda projektbidrag är att aktiviteter, insatser och utbildningar som sker ska vara väl genomarbetade och att man har en plan för framtiden för att kunna möta intresse eller behålla barn och unga i föreningen.