Castingsport

Du är här: Hem / För föreningar

Checklista som hjälper dig igång
Vid uppstart kan det vara bra att ha en checklista med aktiviteter som är enkel att följa där din förening kan se vad som behöver göras för att starta upp paracastingsport i din förening. Klicka på länken Checklista så kommer du till checklistan.

Utbildningar för styrelsen, ledare och medlemmar

Många RF-SISU distrikt erbjuder stöd och utbildningar kopplat till personer med funktionsnedsättning. Ta kontakt med ditt distrikt för att få information vad distriktet erbjuder och hur de kan hjälpa dig igång. Om du vill ha hjälp med att hitta rätt kontakt kan du skicka ett mail till casting@casting.rf.se så hör vi av oss till dig.

Här hittar du bra utbildningar:

Möta idrottare med funktionsnedsättning 

Introduktionsutbildning för tränare 

Utbildningar inom Parasport Sverige

Inkludering i teori och praktik

När din förening vill skapa inkluderande verksamhet är det viktigt att hålla frågan levande över tid. Här kommer några tips för hur du kan lyckas med inkludering i din förening.

  • Prata om inkludering regelbundet, sätt upp som en återkommande punkt på styrelsens agenda vid möten och utse gärna en ansvarig i styrelsen 
  • Genomför gemensamma aktiviteter så som, cuper, läger, fiskeskolor, träningar och sociala föreningsaktiviteter 
  • Skriv om inkludering verksamhetsplanen och i er verksamhetsberättelse 
  • Visa och berätta om er paraverksamheten på hemsidan och i sociala kanaler 
  • Prata om paraverksamheten på ledar- och medlemsträffar 
  • Prata om paraverksamheten när du presenterar föreningen i olika sammanhang. 
  • Utgå från föreningens värdegrund i ert arbete med inkludering.

Rekrytering 

När din förening är redo att träffa personer med funktionsnedsättning kan du börja med att ta kontakt med ditt lokala parasportdistrikt för att prata om hur ni kan samverka. Parasportens distrikt har ofta ett bra kontaktnät för att nå ut till parasportens olika målgrupper. Kontaktytorna kan vara mot habiliteringar, syncentraler eller anpassad grundskola (tidigare särskolan).

Sociala medier är ett mycket bra verktyg när det gäller rekrytering, där kan du sprida inbjudningar via sponsrade inlägg, dela i grupper mm. 

Parame, rekryteringsplattform

Registrerar din förening på www.parame.se , ett nationellt rekryteringsverktyg och en sida dit personer med funktionsnedsättning söker sig för att hitta sin aktivitet.