Castingsport

Du är här: Hem / Förbundet / Paracastingsport

Paracastingsport

Paracastingsport

Castingförbundet skapar möjligheter för att fler personer med funktionsnedsättning ska

uppleva sin känsla av Det Perfekta Kastet!

Paracastingsport är kast med spö för personer med funktionsnedsättningar och riktar sig till målgrupperna personer med intellektuella funktionsnedsättningar, personer med rörelsenedsättningar samt personer med synnedsättningar. 

Svenska Castingförbundet vill vara med och skapa möjligheter för att fler personer med funktionsnedsättning ska få uppleva rörelseglädje och vara med i idrottsrörelsen som ligger i linje med idrottens strategi 2025. Med start 2023 gör förbundet en satsning på att utveckla parasportverksamhet i samverkan med Svenska Parasportförbundet samt Riksidrottsförbundet. Här kan du läsa mer om parasportens nuläge samt hur den fungerar och är uppbyggd. 

Vill ni som förening utveckla paracastingsport eller bara är nyfikna och vill veta mer så maila till vår parasportutvecklare Peter Melander på Peter.melander@casting.rf.se.

Du kan även maila Castingförbundets e-post casting@casting.rf.se .

Peter Melander

Peter Melander

Utveckling Parasport

Kontakt: peter.melander@casting.rf.se 

Mitt jobb innebär att skapa förutsättningar och möjligheter för personer funktionsnedsättning att inkluderas och bli en naturlig del av castingsporten.

Jag har en bakgrund inom parasporten både som idrottare men också anställd. Fiske och kast med spö ligger mig varmt om hjärtat vilket gör att det ska bli väldigt utvecklande och kul att få chansen att arbeta med detta. Nu ser jag framemot att lära mig om mer verksamheten och få träffa er i föreningarna för att ska vi lyckas med detta måste vi göra det tillsammans! 

Svensk castingsport satsar på paracastingsport

Förbundet har sökt medel som nu har beviljats från RF för att kunna fortsätta vårt arbete under 2023/2024. Under 2023 gjordes en kartläggning hos våra föreningar där en bra grund för förbundet att gå vidare i denna satsning skapades.

Under 2023 har vi påbörjat utbildningsinsatser av personal på förbundet och vidare ut till våra föreningar detta för att höja kompetens för att få en så pass bra grund att stå på som möjligt.

2024 är det dags att ta nästa steg och utveckla och fortsätta föreningsverksamheter. Vi ska delta på prova på dagar, se över tävlingsformer gällande allt detta för att paracastingsporten ska vara en del av vår verksamhet på alla plan framåt enligt förbundsstyrelsens målbild om castingsporten ska vara en idrott för alla till 2025.

Stora medel är avsatta för att höja kompetensen i nästa steg hos hela organisationen. Tanken är att skapa och synliggöra kast med spö för personer med funktionsnedsättning.

Delmål mot en full implementation i ordinarie verksamhet fram till 2026 är att ta fram bra verktyg för aktiviteter och tävling samt inkludering i skolverksamheten.

Peter Melander kommer att sätta samman ett resursteam som tillsammans ska skapa förutsättningar för att införliva och vårda de medel vi nu fått för att utveckla förbundets jobb gentemot paracasting och föra ut detta till våra medlemsföreningar.

Vi är superglada att vi fått dessa medel och arbetet har redan startat.

För frågor gällande projektet svarar Peter Melander och från förbundet är Jonna Gustafsson ansvarig i styrelsen.

Jonna Gustafsson

Jonna Gustafsson

Parasportansvarig styrelsen

Peter Melander

Peter Melander

Utveckling Parasport