Castingsport

Du är här: Hem / Förbundet / Om oss / Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Med ledorden välkomnande, moderna och inkluderande vill vi vara den självklara platsen för alla som gillar att kasta med spö.

Vår vision

År 2025 är Svenska Castingförbundet en av Riksidrottsförbundets mest moderna organisationer med 100 000 personer som varje år brinner för att kasta och för att vara en del av en enkel, jämlik och fördomsfri verksamhet.

Vi har en verksamhet som står för gemenskap och glädje, där människor i alla åldrar trivs och mår bra och där internationella framgångar i alla grenar och åldrar, är en del av vardagen.

Attraktiva och tillgängliga

Styrelsen uppdrag är att realisera den strategi som årsmötet beslutade 2017. Det är en offensiv strategi som ska förflytta Castingsporten till en plats i folks sinnen som skapar lust och inspiration. Ett utmanande och spännande uppdrag som sedan 2017 hanteras som ett kommunikationsprojekt för målgruppen, individer som älskar att kasta med spö och eldsjälar som älskar att inspirera.

Uppdraget med att realisera beslutad strategi som ska attrahera fler handlar bland annat om bra erbjudanden, hög tillgänglighet och modern teknik. Incitamentmodeller, eldsjälar och utbildning är andra verktyg som utvecklas inom ramen för uppdraget.

Skapa förutsättningar

För att skapa de bästa förutsättningarna för alla som vill uppleva känslan av det perfekta kastet är en annan viktig del i uppdraget att säkerställa ett flexibelt och enkelt arbetssätt och att vi har ett mindset som hela tiden utmanar stuprörstänk och förvaltning före utveckling och samverkan. Alla har något att bidra med under rätt förutsättningar.

Styrelsen tar sig an uppdraget med ett synsätt som bygger på; Gemensamma målsättningar, där alla drar åt samma håll, hjälps åt och bidrar, Tydlighet i ansvar, Samverkan och koordinering med många aktörer, Stöd för implementering, Glädje och Flexibilitet.

Bilden nedan beskriver schematiskt hur verksamheten har delats in i tre delar och med ett ökat fokus på att attrahera och rekrytera intresserade som vill lära sig att kasta och ha kul. För att lyckas med det måste vi erbjuda en medlemsform som är enkel och attraktiv och som skapar värde för både medlem och förening. En person kan förflytta sig mellan de olika delarna, som man själv vill, eller stanna kvar på ett ställe.