Castingsport

Du är här: Hem / Bli medlem / Bilda och driva en castingsportförening / Medlemsrapportering

Medlemsrapportering

Medlems- rapportering

Vi uppmanar alla föreningar till att rapportera in medlemsregister.

Rapportera medlemsregister i idrottonline

Det fastställda formuläret är medlemsregistret i IdrottOnline. Alla klubbar ska ha sitt medlemsregister i IdrottOnline och hålla det löpande uppdaterat för Svenska Castingförbundet att hämta uppgifter varje år i december.

Förenklat kan man säga: ju fler medlemmar vi registrerar i IdrottOnline, desto större resurser till fler aktiviteter inom kast med spö.

Det finns andra vinster med att ha medlemmarna i IdrottOnline. Systemet utvecklas hela tiden och kan hjälpa klubben med administration och kommunikation gentemot medlemmarna. Ett exempel är att sköta närvaroregistrering för LOK-stöd via en app i en smartphone

Fler resurser till föreningen!

Två viktiga former av statligt stöd som påverkas av uppgifterna i IdrottOnline är SF-stödet och Projektstödet.

→ SF-stödet är en viktig del i förbundets finansiering och en förutsättning för att exempelvis kunna bedriva landslagsaktiviteter, arrangera fler aktiviteter inom kast med spö, samordna tränarutbildning, lägerverksamhet och internationella åtaganden.

→ Projektstöd -stöden går direkt till satsningar i klubb och region.

Kasta med spö, för att det är roligt!

I Sverige är det ca 1,5 miljoner människor som kastar med spö regelbundet, många för att de är intresserade av att bli bättre på att uppleva en härlig fisketur i naturen. Andra för att de vill träna och tävla och ha kul med likasinnade, och några för att de vill försöka bli bäst i världen. För varje medlem blir vi starkare tillsammans och gemenskapen större. Behvöer du hjälp med att komma i gång med Idrott Online, tveka inte att hör av dig till oss!

Support idrottonline

Vad är idrottonline?

IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration – ett verktyg som erbjuder föreningar och förbund ett gemensamt administrativt verktyg, ett steg i arbetet att komma varandras verksamheter närmare. IdrottOnline är ett gratis och användarvänligt system för att föreningar och förbund ska kunna skapa, uppdatera och vidareutveckla sina hemsidor men också för att klubbar och föreningar lättare ska kunna administrera sin idrottsverksamhet och kommunicera med sina medlemmar. IdrottOnline innehåller funktioner för föreningar att söka medel från Riksidrottsförbundet (som LOK-stöd och Idrottslyft), för kommunikation samt för administration av utbildningar för både föreningar och förbund.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och föreningars organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

Läs mer om IdrottOnline och dess funktioner på www.idrottonline.se.

Aktivera idrottonline-sida

Av Svenska Castingförbundets alla klubbar är det fortfarande klubbar som ännu inte aktiverat sin IdrottOnline-sida. Innan IdrottOnline kan börja användas måste klubben själv aktivera sin IdrottOnline-sida, då det inte görs automatiskt.

Det är lätt att aktivera er förenings egna IdrottOnlinesida!

Så här gör ni:

  1. Utse en kontaktperson i er förening som blir huvudadministratör för er sida. Det är den personen som bygger upp ert medlemsregister och utformar er hemsida. Se till att medlemmarna i föreningen vet vem som har den här rollen då hjälp med inloggningsuppgifter och ändring av personuppgifter ges av huvudadministratören i föreningen.
  2. När sidan är aktiverad så får huvudadministratören ett e-postmeddelande med instruktioner om hur sidan aktiveras och administreras. Ett användarnamn och lösenord skickas i ett separat e-postmeddelande. Inloggningen är personlig och ska inte delas med andra.
  3. Huvudadministratören kan därefter logga in på er IdrottOnlinesida och direkt börja använda våra tjänster helt kostnadsfritt!
  4. Fyll i aktiveringsformuläret här.
Aktivera idrottonline-sida

Importera med importfil

Har din klubb ett befintligt medlemsregister som ni kan få ut i Excel-format? Då kan ni enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Mall

Klicka här för att läsa hur du enkelt för över din klubbs register till IdrottOnline.

Support gällande IdrottOnline

För support går du in här. På www.idrottonline.se finns både manualer och utbildningsfilmer i IdrottOnline samt mycket annan bra information.

RFs krav för basbidrag

Organisationsnummer

I samband med Riksidrottsmötet 2009 beslutades att samtliga idrottsföreningar från och med den 1 januari 2011 ska ha ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket. Utan organisationsnummer riskerar klubben att uteslutas ur Svensk Idrott (Svenska Castingförbundet och Riksidrottsförbundet). När föreningen fått ett organisationsnummer måste organisationsnumret registreras i IdrottOnline. Detta kan ni göra själva via er IdrottOnline-sida eller få hjälp med att göra av SCF. Observera att ni först måste aktivera er IdrottOnline-sida innan ni kan registrera organisationsnumret.

Ansök om organisationsnummer

För de föreningar som inte har organisationsnummer finns blanketten ”Ansökan, Organisationsnummer för ideell förening” (SKV8400) på Skatteverkets webbplats. Fyll i blanketten direkt på datorn, skriv ut den, skriv under blanketten och skicka in den till föreningens lokala skattekontor. Av blanketten framgår vilka handlingar som ska bifogas samt övrig information. Det är kostnadsfritt att ansöka om organisationsnummer.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av:

  • Stadgar.
  • Protokoll från konstituerande möte som visar att föreningen har bildats och antagit ett namn, att stadgar har antagits, att styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.
  • Protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.

Glöm inte att registrera ert nya organisationsnummer samt post-/bankgiro i IdrottOnline.

Utbildning och stöd i idrottonline

Via SISU-Idrottsutbildarna kan du och din klubb få stöd i arbetet med IdrottOnline och utbildning i systemets olika delar. På SISU:s hemsida kan du söka efter de utbildningar som arrangeras i just ditt distrikt. Ta kontakt med ditt SISU-distrikt direkt om ni har specifika önskemål eller förfrågningar.

SISU Idrottsutbildarna