Castingsport

LOK-stöd

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna.

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Ansökan om LOK-stöd ska göras via IdrottOnline Klubb. Därför måste föreningens egen sida på IdrottOnline Klubb vara aktiverad.

IdrottOnline klubb underlättar administration och information i föreningen. Den sköts via internet genom ett enkelt verktyg. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti.

Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m.m.