Castingsport

Du är här: Hem / Bli medlem / Bilda och driva en castingsportförening / Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten.

Som stöd till föreningarna har Riksidrottsförbundet sedan lång tid tillbaka tillhandahållit en stadgemall, RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar.

Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna.