Castingsport

Du är här: Hem / Svensk castingsport satsar på paracastingsport

Förbundet har sökt medel som nu har beviljats från RF för att kunna fortsätta vårt arbete under 2023/2024. Under 2023 gjordes en kartläggning hos våra föreningar där en bra grund för förbundet att gå vidare i denna satsning skapades.

Under 2023 har vi påbörjat utbildningsinsatser av personal på förbundet och vidare ut till våra föreningar detta för att höja kompetens för att få en så pass bra grund att stå på som möjligt.

2024 är det dags att ta nästa steg och utveckla och fortsätta föreningsverksamheter. Vi ska delta på prova på dagar, se över tävlingsformer gällande allt detta för att paracastingsporten ska vara en del av vår verksamhet på alla plan framåt enligt förbundsstyrelsens målbild om castingsporten ska vara en idrott för alla till 2025.

Stora medel är avsatta för att höja kompetensen i nästa steg hos hela organisationen. Tanken är att skapa och synliggöra kast med spö för personer med funktionsnedsättning.

Delmål mot en full implementation i ordinarie verksamhet fram till 2026 är att ta fram bra verktyg för aktiviteter och tävling samt inkludering i skolverksamheten.

Peter Melander kommer att sätta samman ett resursteam som tillsammans ska skapa förutsättningar för att införliva och vårda de medel vi nu fått för att utveckla förbundets jobb gentemot paracasting och föra ut detta till våra medlemsföreningar.

Vi är superglada att vi fått dessa medel och arbetet har redan startat.

För frågor gällande projektet svarar Peter Melander och från förbundet är Jonna Gustafsson ansvarig i styrelsen.

Peter Melander
Utveckling Parasport
Kontakt: peter.melander@casting.rf.se 
Jonna Gustafsson
Parasportansvarig styrelsen
Jonna.gustafsson@casting.rf.se