Castingsport

Du är här: Hem / Tävla i Castingsport / Casting

Casting

Allt du behöver veta om Casting.

Castingens bakgrund

Begreppet “Casting” härrör, liksom också den sportgren som betecknas på detta sätt, från England och betyder kast i bemärkelsen precisions- och längdkast. Det utförs med modifierade fiskeredskap. Man kastar med kastvikter av plast på 7.5 gram och 18 gram samt konstgjorda flugor.

I Casting kan man i Sverige tävla i totalt nio grenar och kan utföras på gräsplaner och i idrottshallar. I dessa nio grenar kastar men fluga, haspel och spinn både enhands och tvåhands. 

Casting är förutom en tävlingssport också lämplig för fiskaren för att träna teknik framför allt inom haspel och spinn. Det går alldeles utmärkt att komma igång att kasta med den utrustning man har hemma eller som går att köpa i butik. Vill man sedan testa på tävlingsspön så hjälper Castingförbundet gärna till med detta.

Castingens nio grenar

I Casting tävlar vi i nio olika grenar, men också olika kamper där resultaten från varje gren slås samman likt friidrotten. Du kan välja att delta i femkamp, sjukamp och niokamp. Detta gör Castingen till en fantastisk idrott där du kan välja om du vill speciallisera dig på någon eller några grenar eller satsa på att bli duktig på alla och på så sätt vinna kamperna.

Femkamp – Fluga precision, fluga längd enhands, haspel arenberg, haspel precision och haspel längd enhands.

Sjukamp– Fluga precision, fluga längd enhhands, haspel arenberg, haspel precision, haspel längd enhands, haspel längd tvåhands och fluga längd tvåhands.

Niokamp– Fluga precision, fluga längd enhhands, haspel arenberg, haspel precision, haspel längd enhands, haspel längd tvåhands, fluga längd tvåhands, spinn precision och spinn längd tvåhands. 

Fluga Precision

Fluga precision kastas från ett podium som är 50cm högt. Den tävlande skall sedan kasta 20 kast mot 5 olika skålar i en bestämd ordning. Skålarna är 60cm i diameter. Den första och närmaste skålen ligger åtta meter från podiet och den sista skålen ligger 13 meter från podiet. För att en träff skall vara giltig måste flugan träffa i skålen. Varje träff ger 5 poäng, maxpoäng är 100. Den tävlande har fem minuter på sig att utföra en hel serie i grenen. 

I alla precisionsgrenar är maxpoäng 100, därför finns inga rekord i dessa grenar. 

Fluga Längd Enhands

Att en fluglina kan kastas över 70 meter låter kanske otroligt. Faktum är att världseliten inom casting lyckas med just det.  Med bra teknik, ett spö som mäter 3 meter och en lina på 15 meter med vikten 38 gram samt en lätt backing går det alldeles utmärkt.

Det är många faktorer som påverkar kastets längd men de viktigaste är kraften, utgångsvinkeln, linbågen samt sträckning av linan. Blir linbågen för smal kan tafsen och den överliggande linan slå i eller trassla in sig i den undre linan. Man kan förlora mycket på att linan inte sträcker ut sig vid nedslaget. En bra sträckning kan göra ett kast blir 2-3 meter längre än ett kast utan sträckning.

Den tävlande står på ett podium som är 50 cm högt och har fem minuter på sig att kasta så långt kast som möjligt, det är dom två längsta som mäts.

Haspel Arenberg

Haspel arenberg är den grenen de flesta ”Svensson” förknippar med Casting. Det är inte särskilt underligt eftersom denna gren är den man oftast brukar demonstrera när man visar Casting. Man använder ett haspel spö och kastar mot ett flerringat mål med en svart mittpunkt som är gjord av plåt. Det är fem avstånd och från varje avstånd kastar man olika sorters kast; pendel-, höger-, vänster-, överhuvud-, och valfritt kast. Den tävlande har 5 minuter på sig att genomföra en serie. En serie i haspel arenberg består av 10 kast. Varje kast kan ge maximalt 10 poäng och maximala poäng är 100.

I alla precisionsgrenar är maxpoäng 100, därför finns inga rekord i dessa grenar.

Haspel Precision

Haspel precision är en okomplicerad gren. Den tävlande kastar 20 kast mot fem måltavlor. Kastaren börjar längst till vänster på 10 meter och kastar två kast, för att sedan flytta till höger och kasta på nästa avstånd som är 12 meter. Det längsta avståndet är 18 meter. När den tävlande kastat två kast på varje avstånd börjar denne om på det kortaste avståndet igen. Varje kast som träffar ”plattan” ger 5 poäng och maximala poäng är 100. Kastsättet är valfritt. Den gula måltavlan, eller plattan som den oftast kallas, är 75 cm i diameter och är gjord av trä eller plast. Framkanten skall vara 5 cm ovanför marken och bakkanten skall vara 17.5 cm ovanför marken. Plattorna lutar alltså en aning mot kastaren.

I alla precisionsgrenar är maxpoäng 100, därför finns inga rekord i dessa grenar.

Haspel Längd Enhands

Precis som namnet på grenen antyder så gäller det att kasta så långt som möjligt med ett enhands haspel spö. Spöet är styvt och får ha en maxlängd på 2.5 meter. Rullen är en öppen haspelrulle. De flesta elitkastarna har en metallspole för minsta möjliga friktion. Linan måste minst hålla 0.18 millimeter i diameter. Kastvikten är densamma som i precisionsgrenarna haspel arenberg och haspel precision. Den är av plast, vit, droppformad och väger 7.5 gram. Vanligtvis kastar eliten mellan 65-75 meter, allt beroende på vind (max 3 meter/sekund). Världsrekordet är över 80 meter.

Tävlingsmomentet: Kastaren har möjlighet till fem meters ansats till avståndsbrädan. Från avståndsbrädan utgår en sektor. Pluggen måste landa inom denna sektor och det kastet som är längst av de tre som kastaren har att tillfoga mäts. Kastaren måste under hela kastet befinna sig bakom avståndsbrädan, annars räknas det som övertramp och kastet blir ogiltigt.

Fluga Längd Tvåhands

Precis som i fluga längd enhands så står kastaren på ett 50 cm högt podium. Sektorns storlek är också densamma. Det som skiljer är givetvis utrustningen. Spöet får max vara 5.20 meter. De flesta kastarna utnyttjar denna maxlängd. Linan får max väga 120 gram och är alltså tre gånger så tung som i enhands fluga längd. Spöet tillsammans med denna tyngre lina gör utrustningen relativt tung. Kastaren håller spöet med båda händerna. Kastaren har 6 minuter till förfogande och får göra hur många kast som helst men det är de två längsta som mäts. Eliten kastar mellan 75-90 meter. När det är god medvind kastar de bästa upp emot 100 meter.

Haspel Längd Tvåhands

Precis som i haspel längd enhands har kastaren tre kast tillförfogande. Pluggen (kastvikten), väger 18 gram och spöet är betydligt grövre och valfritt. Den första biten på linan skall vara minst 0.35 millimeter i diameter. Allt för att hindra linbrott. Den övriga linan skall vara minst 0.25 millimeter i diameter. Rullen är av typen haspelrulle. Vanligtvis har man en metallspole för att minska friktionen då linan lämnar spolen.

Kastaren har fem meter till avståndsbrädan och måste utföra kastet innanför denna bräda. För att kastet skall vara giltigt krävs det att kastvikten landar innanför kastsektorn. Vanligtvis kastar elitkastarna mellan 105-115 meter, beroende på vind. Oftast roterar kastaren (som i diskus). Detta för att kunna spänna upp spöet så mycket som möjligt.

Spinn Precision

Tävlingsbanan ser likadan ut som i haspel precision med skillnaden att till det första målet är det 12 meter och till det sista är det 20 meter. Måltavlorna är de samma och man kastar serien på samma sätt, dvs. två kast på varje av de fem avstånden och sedan upprepar man detta. Tillsammans blir det tjugo kast. Varje träff ger fem poäng och max poäng är 100. Maxtid är 8 minuter för de tjugo kasten. 

Spöet är ett valfritt enhandsspö. Pluggen/kastvikten är 18 gram och rullen är en spinnrulle/multirulle. Vanligtvis ligger lindimensionen på 0.25 millimeter. Överhuvudkast är det vanligaste kastsättet.

I alla precisionsgrenar är maxpoäng 100, därför finns inga rekord i dessa grenar.

Spinn Längd Tvåhands

Man använder samma kastbana som i de båda haspel längdgrenarna, dvs. kastsektor, 5 meter ansats. Spöet är valfritt (tvåhands) och rullen är av typen spinnrulle/multi. Kastvikten är 18 gram, den första biten på linan skall vara minst 0.35 millimeter i diameter. Allt för att hindra linbrott. Övrig lina ska ha en minimidimension på 0.25 mm. Kastaren har tre kast på sig. De längsta kastet inom kastsektorn mäts. Vanligtvis använder man sig av en så kallad rotationsteknik. Kastlängderna för eliten ligger runt 100 meter.

Kalender

Kommande event