Castingsport

Du är här: Hem / Förbundet / Om oss / GDPR

GDPR

GDPR- Dataskyddsförordningen, gäller i Sverige från och med 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen

GDPR – General Data Protection Regulation – gäller i Sverige från och med den 25 maj 2018. Alla organisationer som samlar in personuppgifter behöver anpassa sig till de nya kraven. Syftet är att ge individer starkare skydd och större makt över sina personuppgifter. Personuppgifterna skall användas till de syften som de är avsedda för.

GDPR Info till föreningar

Den 25 maj 2018 introducerades den nya dataskyddsförordningen GDPR, som ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Då ni som förening behandlar personuppgifter, exempelvis i medlemsregister, resultatlistor, lönelistor mm är det viktigt att ni är insatta i vad den nya förordningen innebär och vilka eventuella åtgärder som måste vidtas. Nedan ges förlag på lämpliga informationskällor samt var stöd och support går att finna.

Dataskyddsförordningen GDPR, syftar till att stärka skyddet för personuppgifter inom den Europeiska unionen. Samtliga som på något sätt behandlar och sammanställer personuppgifter bör känna till de nya reglerna och därtill göra anpassningar därefter. Även i nya dataskyddsförordningen kommer man få behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, men kraven för ett giltigt samtycke skärps vilket medför att befintliga samtycken kanske inte längre gäller. För de som inte följer de nya reglerna väntar böter.

RF som paraplyorganisation för idrotten har tagit fram stödmaterial till föreningar i form av mallar, utbildningar och checklistor. I syfte att skapa en enhetlighet för behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen finns en Uppförandekod för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Denna tillsammans med andra vägvisande dokument går att ladda ner från https://www.rf.se/Personuppgifter/

RF har också en supportavdelning för frågor om den nya dataskyddslagen som enklast nås via mailadressen: dataskydd@rf.se.

SISU idrottsutbildarna är också en instans som erbjuder föreningar utbildningar via sina konsulter samt via webben. Kontakta er SISU-konsulent för mer information.

Checklista

Följande checklista har tagits fram som stöd för att kunna hjälpa er att aktivt jobba med dataskyddsförordningen i er organisation. Listan är att se som ett förslag på vad ni kan börja jobba med.

 • Se till att hela styrelsen får information om dataskyddsförordningen
 • Utse en person som är ansvarig för det kommande arbetet
 • Kartlägg var ni hanterar personuppgifter (gäller både digitalt och på papper)
 • Upprätta ett register om hur ni hanterar personuppgifter. Ta hjälp av mallen ”mall förregisterförteckning”
 • Bestäm vad personuppgifterna ska användas till
 • Samla in och hantera endast personuppgifter om ni har laglig grund t.ex. medlemsavtal i en idrottsförening
 • Informera de personer vars uppgifter du samlar in, se ”mall för integritetspolicy”
 • Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs
 • Se till att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade
 • Radera personuppgifter som inte längre behövs
 • För att tydliggöra den registrerades rättigheter använd mallen ”riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter”
 • Se till att uppgifterna inte sprids till någon obehörig
 • Dokumentera era rutiner för hur ni hanterar personuppgifter. Mallarna är en bra grund till den dokumentationen.Ta hjälp av mallar, planer och instruktioner på www.rf.se/personuppgifter
Svenska Castingförbundets integritetspolicy