Castingsport

Du är här: Hem / Bli medlem / Bli medlem i Castingförbundet

Bli medlem i Castingförbundet

Checklista så här blir du medlem

Vad kul att din förening vill bli medlemmar i Svenska Castingförbundet!

För att underlätta ansöka in i idrotten så har vi tagit fram en checklista för att göra det så enkelt som möjligt att bli godkännda och börja resan tillsammans med oss!

1. Beslut om inträde i Castingförbundet ska beslutas på årsmötet. Om ert årsmöte redan varit eller dröjer det innan ni ska ha årsmöte? Då kan ni kalla till ett extra årsmöte för att besluta om inträde i Castingförbundet. Ni kan exempelvis i samband med ett styrelsemöte kallat till extra årsmöte för att underlätta. Det är viktigt att det framgår i protokollet att extra årsmötet tagit beslut om att ansöka om inträde i Svenska Castingförbundet.

”Extra årsmötet beslutade att ansöka om medlemskap i Svenska Castingförbundet”

2. Eftersom Svenska Castingförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet så krävs det en idrottskoppling i föreningens namn. Detta brukar oftast inte vara något problem då dom flesta sportfiskeklubbar/föreningar redan har en idrottskoppling i namnet. I ert namn behöver alltså klubb, förening eller sällskap finnas med. Ett namnbyte behöver inte vara så krångligt bara man planerar för det.

Ett namnbyte kräver även det beslut på årsmötet men också en ändring i stadgarna. Så om ni nu som förening läser detta och vill bli medlemmar och ser att ni behöver göra ett tillägg i ert namn. Passa på att göra det samtidigt som ni kallar till extra årsmöte. VIKTIGT bara för att ni byter eller lägger till i ert namn behöver det inte innebära att ni byter namn på er logga eller liknande. Klubb, förening eller sällskap behöver endast synas i systemet och vara korrket med organisationsnummret.

Ex på ett namnbyte

Mjölbys Flugfiskare (Föreningen behöver göra ett tillägg i namnet eller ändra namn helt) Förslag på nytt namn

Föreningen Mjölbys Flugfiskare

Mjölbys Flugfiskeklubb

Namnbyte görs via skatteverket, klicka här.

3. Innan ni gör er ansökan till Svenska Castingförbundet rekommenderar vi att ni skickar era stadgar till någon av våra föreningsutvecklare bara för att få dom lästa och se om det är något som behöver justeras innan inträde. Gör detta innan erat extra årsmöte för att göra processen kortare. Om något behöver justeras kan ni göra allt samtidigt.

När ni känner er klara skickar ni er ansökan via denna länk https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/

Där fyller ni i alla uppgifter och bifogar stadgar samt årsmötesprotokoll alternativt extra årsmötes protokoll.

OBS. När ni bifogar protokoll, se till att dom är justerade och påskrivna.

 

 

 

Utdrag från RFs sida, bilda idrottsförening.

Medlemskap i SF

En ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.

  1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar.
  2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
  3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
  4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
  5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Har ni frågor om medlemskapet och hur ni ska göra hör av er till någon av oss, vi reser mycket och kommer gärna förbi er förening om så önskas;

Sara Tjälldén Mjölby, 073-8308180

Lise-Lotte Janson Stockholm, Helsingborg, 070-8221271

Mårten Wall, Stockholm, 070-4915872

Lars Appeltoft, Helsingborg 073-6132570