Castingsport

Du är här: Hem / Återstarts stöd- Ett framåtriktat stöd för föreningar som är medlemmar i Svenska Castingförbundet.

Välkommen att söka återstartstöd för framåtriktade aktiviteter. Castingförbundets styrelse kommer att fördela återstarts stödet snabbt och effektivt. Beslut om beviljat stöd bygger på tillit från båda håll och totalt kommer 100 000 kronor att fördelas till Castingförbundets medlemsföreningar.

 Din förening kan söka stöd för flera olika projekt med ett maxtak för stöd per projekt på 5 000 kronor.